Câu hỏi thường gặp

Có thời hạn đầu tư không?

Hệ thống phòng hộ MAM của TR được thiết kế bởi công cụ đầu tư dài hạn như quỹ tương hỗ và trái phiếu. Bạn có thể lập kế hoạch đầu tư của mình với TR thời hạn tối thiểu một quý hoặc một năm để hiểu rõ đặc điểm quản lý Quỹ phòng hộ cá nhân đầu tiên trên thế giới này liệu có phù hợp với danh mục đầu tư của bạn.

Hệ thống phòng hộ MAM của TR liệu có sụp đổ không?

Hệ thống phòng hộ MAM của TR đã liên tục được chứng minh và mang lại lợi ích kinh tế với 6 yếu tố chính. Sau khi phát triển 2 phiên bản cải tiến lớn, công ty vẫn chưa thể tìm thấy bất kỳ điều gì có thể làm sụp đổ hệ thống.
Vui lòng tham khảo Hệ sinh thái lợi nhuận toàn diện.

Rủi ro khi đầu tư vào hệ thống phòng hộ MAM của TR là gì?

1. Bị trượt giá: Đó là tình huống giá giảm hoặc tăng quá nhanh đến mức khi cắt lỗ (SL) lại bị lỗ ngoài giới hạn định trước.
2. Phải chịu phí qua đêm: Cụ thể là chênh lệch lãi suất giữa đồng tiền mua và đồng tiền bán ra.
3. Cần tiền nhưng tài khoản chưa có lệnh thắng.
Đối với mục 1 & 2, không cần phải lo lắng. Vốn của bạn sẽ không bị giảm. Bạn chỉ mất thời gian. Vào dịp khác, lệnh thắng tiếp theo sẽ bù đắp cho các khoản lỗ phát sinh.
Đối với mục 3: bạn nên đầu tư vào TR bằng cách sử dụng tiền nhàn rỗi, không phải quỹ khẩn cấp hoặc thậm chí là quỹ cho nhu cầu hàng ngày.

Tôi có thể vay tiền ngân hàng để đầu tư vào TR không?

Chúng tôi không khuyến khích. Nhưng nếu bạn muốn làm điều đó, đó là sự lựa chọn của bạn. Ít nhất bạn phải lập một quỹ dự phòng trong trường hợp giao dịch không tạo ra lợi nhuận trong những tháng nhất định.

Tôi có phải tuyển thêm người để nhận tiền từ TR không?

TR phát minh ra hệ thống giao dịch phòng hộ MAM. Bạn vẫn có thể tạo ra lợi nhuận ngay cả khi bạn chỉ đầu tư. Nếu bạn cảm thấy đầu tư vào TR mang lại cho bạn lợi nhuận tốt và cảm thấy rằng những người khác cũng nên đầu tư vào đây, thì đó là lựa chọn của bạn.

Hệ thống phòng hộ MAM của TR có lãi hằng tuần không?

Không nhất thiết. Nếu trong tháng đó, tình hình thị trường không ổn định hoặc chuyên viên giao dịch đặt lệnh sai vị trí, thì tuần đó bạn có thể không có lãi. Nhưng chắc chắn, khi giao dịch không có lãi thì vốn của bạn vẫn sẽ không bị giảm trừ.

Bạn có thể nhận được bao nhiêu lợi nhuận từ Hệ thống phòng hộ MAM của TR?

Tuy nhiên, TR sẽ đền bù khoản khác nếu lợi nhuận của bạn trong vòng 3 tháng không đạt 5%. Nói chung, trong 1 lần lệnh thắng, lợi nhuận sẽ khoảng 2,00% đến 3%.

Khi tôi hủy đăng ký, tại sao vốn của tôi không quay trở lại ngay lập tức?

Hệ thống phòng hộ MAM của TR được thiết kế yêu cầu 3 lần có lệnh thắng (TP) để hủy đăng ký hoàn toàn cả hai Tài khoản MAM. Công ty giao dịch sẽ thực hiện 3 lần lệnh thắng (TP) trong khoảng thời gian từ 3 đến 12 tuần.

Tại sao khi chọn đổi công ty giao dịch, nó không thay đổi ngay?

Mọi công ty giao dịch đều yêu cầu TR đánh giá thời gian hiệu suất hoạt động trong 3 tháng.
Chức năng yêu cầu đổi công ty giao dịch sẽ xuất hiện vào tháng 1, 4, 7 và 10.
Tài khoản MAM được yêu cầu đổi mới công ty giao dịch sẽ mở lệnh giao dịch vào tháng sau.

Phí qua đêm được tính như thế nào?

Mỗi loại tiền tệ có lãi suất riêng. Tùy thuộc vào cặp được cài đặt và vị trí mua hoặc bán, giá trị phí qua đêm có thể dương hoặc âm. TR quy định mức phí qua đêm tối đa là 0,70% giá trị của khoản đầu tư. Nếu nhiều hơn 0,70% sẽ do công ty giao dịch chịu.

Cách tính trượt giá như thế nào?

Mỗi giao dịch được mở sẽ cài đặt số tiền lỗ theo thuật toán. Nếu khoản lỗ vượt quá số tiền sẽ được coi là trượt giá xảy ra trong giao dịch này.
Ví dụ: Điểm Cắt Lỗ đặt ở 40pips. Cuối cùng điểm này kích hoạt trên 50pips. 10pips tăng thêm này sẽ bị trượt giá do lỗ thêm. Khách hàng chịu 66,66% và công ty giao dịch chịu 33,33%
Khoản lỗ thêm này sẽ được giữ tại ví W-wallet như số dư cho đến khi giao dịch tiếp theo có tiền lời sẽ chuyển thành số tiền dương.
Trượt giá thường xảy ra khi chúng là tác động cơ bản đến thị trường. Do công ty giao dịch cũng cần phải chịu thêm khoản lỗ, họ sẽ dựa trên kinh nghiệm của mình để tránh các cặp tiền tệ biến động.

Việc chia sẻ lợi nhuận được tính như thế nào?

Nếu Tài khoản MAM A có lệnh thắng, sau đây là cách tính:
1. Phân bổ tiền vào Tài khoản B
2. Phần còn lại:
a. 1/3 cho chuyên viên giao dịch
b. 2/3 trong số đó:
i. 20% cho quỹ dự trữ
ii. Phần còn lại là của nhà đầu tư sẽ được chuyển vào Win Wallet

Tại sao tài khoản MAM của tôi luôn ở trạng thái "Sẵn sàng giao dịch"?

Điều này có nghĩa là có 2 khả năng:
1. Tài khoản của bạn hiện đang trong hàng đợi đợt giao dịch
2. Chuyên viên giao dịch chưa thấy có thời điểm tốt để đặt lệnh một vị trí giao dịch

Tần suất các chuyên viên giao dịch sẽ mở lệnh bao dịch là bao nhiêu?

Trung bình 1 lần/ tuần. Phụ thuộc vào điều kiện thị trường. Khi có thời điểm tốt, chuyên viên giao dịch sẽ vào lệnh một vị trí. Trong một tháng có thể là vào lệnh 3 đến 4 lần.

Chúng tôi được quyền chọn công ty giao dịch không?

Tất nhiên rồi, khách hàng có thể tự chọn một công ty giao dịch hoặc cũng có thể yêu cầu TR chọn công ty giao dịch cho mình.

Hệ thống giao dịch phòng hộ MAM của TR có sử dụng rô bốt không?

Tất cả các giao dịch được thực hiện bởi TR hoàn toàn là từ các chuyên gia giao dịch được chỉ định bởi công ty giao dịch giàu kinh nghiệm.